Orthopedagogen

Anouk van Bilderbeek

U kunt bij onze praktijk terecht voor al uw vragen over leerproblemen, gedragsproblemen en ontwikkelingsproblemen.  We werken zowel voor particulieren als voor scholen. De OrthoPedagogenPraktijk is gespecialiseerd in de leeftijdsgroep van 0 tot 18 jaar.

Website: doppnijmegen.nl

Telefoon: 024 84 88 721\\ 06 196 01 029

E-mail: info@doppnijmegen.nl

De KIDZ praktijk
Langeweg 201
6591 XB Gennep

De OrthoPedagogenPraktijk richt zich op de diagnostiek en behandeling van:

  • leerproblemen
  • gedragsproblemen
  • sociaal-emotionele problemen
  • ontwikkelingsproblemen bij kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar.

Informatie betreffende onderzoek, begeleiding en trainingen

Tevens bieden wij remedial teaching (bijles) betreffende (begrijpend) lezen, spelling en rekenen aan basisschoolleerlingen.