Kinder InterDisciplinaire Zorg

Dit betekent dat een ervaren team nauw samenwerkt in en om regio Gennep. Dit team bestaat uit kinderfysiotherapeuten, logopedisten, orthopedagogen en een diëtiste. Allemaal gespecialiseerd in de behandeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar

Wat doet KIDZ:

De KIDZ praktijk biedt advies, onderzoek , begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die een hulpvraag hebben met betrekking tot de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Iedere discipline kan afzonderlijk worden ingezet, maar de  kracht van de samenwerking is dat de therapieën op elkaar worden afgestemd, wat mogelijk leidt tot meer effectiviteit en efficiëntie.

Ons doel is samenwerking en het bieden van afgestemde zorg zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen de mogelijkheden die het kind heeft.

Wij bieden zorg op maat vanuit de logopedie, kinderfysiotherapie, orthopedagogiek en diëtetiek.

Daarnaast hebben wij ook contact en overleg met huisartsen, kinderartsen, medisch specialisten, scholen, consultatiebureau, ziekenhuizen en ergotherapeuten.

Waarom een heel team?

Bij kinderen staat een ontwikkelingsprobleem bijna nooit op zichzelf. Uit de praktijk blijkt dat er vaak behoefte is aan hulp vanuit verschillende disciplines, afgestemd op uw kind. Door de samenwerking is het vanaf nu beter mogelijk kinderen met complexe problemen  de juiste behandeling te geven.

De KIDZ praktijk levert met een enthousiast, professioneel interdisciplinair zorgteam op het kind afgestemde toegankelijke, laagdrempelige diagnostiek, behandeling en zorg dicht bij de leefomgeving van kinderen en hun ouders.

Wij bieden uw kind hulp op het gebied van ontwikkeling, (op)voeding en onderwijs. Daarnaast hebben wij korte lijnen met artsen, specialisten, school, ergotherapeut, consultatiebureau, ziekenhuizen, etc.

Verwijzing en vergoeding

Voor de kinderfysiotherapie, logopedie en de diëtiek is een verwijzing van uw (huis)arts niet noodzakelijk. Deze worden vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding van de andere behandelingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering en gaat in overleg met de behandelaar.

Voor het maken van een afspraak kunt u een mail sturen. U kunt ook bellen met een van de disciplines afhankelijk van uw hulpvraag.

meisje bouwt

Missie:

Het samenwerkingsverband “De KIDZ praktijk” levert met een enthousiast, professioneel multidisciplinair zorgteam op het kind afgestemde toegankelijke, laagdrempelige diagnostiek, behandeling en zorg dicht bij de leefomgeving van kinderen en hun ouders.

Wij (logopedie, kinderfysiotherapie, orthopedagogen, diëtiste, ergotherapie en psycho-motorische therapie) vormen samen een eerstelijns interdisciplinair samenwerkingsverband voor kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar en hun ouders in de regio Gennep. We willen op een laagdrempelige manier integrale zorg dicht bij huis verlenen.

Onze kracht in de zorg die wij bieden kenmerkt zich door:

  • Het aanbieden van meerdere hulpvarianten zoals, screening, diagnostiek en behandeling ieder vanuit de eigen specialisatie.
  • Haar korte onderlinge communicatielijnen met verschillende verwijzers zoals huisartsen, leerkrachten van de basis- en middelbare school, leiding van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, specialisten in het ziekenhuis en revalidatiecentrum en collega’s uit het ziekenhuis.
  • Een inspirerende omgeving waar professionaliteit van de zorgaanbieders en de kwalitatief hoogwaardige zorgverlening voor het kind centraal staan.