Wat doet KIDZ:

De KIDZ praktijk biedt advies, onderzoek , begeleiding en behandeling aan kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar die een hulpvraag hebben met betrekking tot de verschillende ontwikkelingsgebieden.

Iedere discipline kan afzonderlijk worden ingezet, maar de  kracht van de samenwerking is dat de therapieën op elkaar worden afgestemd, wat mogelijk leidt tot meer effectiviteit en efficiëntie.

Ons doel is samenwerking en het bieden van afgestemde zorg zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen binnen de mogelijkheden die het kind heeft.

Wij bieden zorg op maat vanuit de logopedie, kinderfysiotherapie, orthopedagogiek en diëtetiek.

Daarnaast hebben wij ook contact en overleg met huisartsen, kinderartsen, medisch specialisten, scholen, consultatiebureau, ziekenhuizen en ergotherapeuten.