Orthopedagogiek

Een orthopedagoog houdt zich bezig met problemen van kinderen, adolescenten en hun ouders. Wij richten ons op de diagnostiek van de problemen, advisering en (waar mogelijk) behandeling van:

 • leerproblemen
 • gedragsproblemen
 • sociaal-emotionele problemen
 • ontwikkelingsproblemen

van kinderen en adolescenten van 4 tot 18 jaar.

Werkwijze

Na het telefonisch contact en de bespreking van de hulpvraag wordt een intakegesprek gepland. Voorafgaand aan het intakegesprek worden aanmeldingsformulier en vragenlijsten opgestuurd. Hierin wordt gevraagd naar de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind. Dit is van belang voor een goede voorbereiding van het intakegesprek.

Het intakegesprek vindt plaats met beide ouders (indien mogelijk) of verzorgers. In overleg zal uw kind hierbij aanwezig zijn.

 

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verder uitgewerkt en de ingevulde vragenlijsten besproken.

 

Na dit gesprek overleggen wij met u of u gebruik maakt van ons onderzoeksaanbod en mogelijk wordt er een afspraak gepland voor onderzoek of behandeling.

Aanbod

Wij bieden verschillende mogelijkheden ter ondersteuning van de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.

 

Mogelijke vragen die u kunt hebben:

 • Hoe komt het dat mijn kind geen vriendjes heeft?
 • Waarom is mijn kind zo faalangstig?
 • Mijn kind is snel afgeleid en kan niet stil blijven zitten.
 • Waarom leest mijn kind zo langzaam?
 • Mijn kind kan eenvoudige rekensommetjes maar niet onthouden.
 • Mijn kind wil niet naar school.
 • Mijn kind is extreem druk, heeft het mogelijk ADHD?
 • Heeft mijn kind dyslexie?
 • Mijn kind heeft extreme angsten?

Leerkrachten en intern begeleiders kunnen bij ons terecht voor vragen betreffende:

 • de individuele leerlingenzorg,
 • begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/of achterstand,
 • gerichte aanpak van leerlingen in de groep,
 • verwijzing naar het speciaal onderwijs,
 • schooladvies,
 • intelligentieonderzoek,
 • verklarende diagnostiek.

Anouk van Bilderbeek

Orthopedagoog

Mieke van Oorschot

Orthopedagoog

Er zijn verschillende onderzoeken mogelijk o.a.:

 

psychologisch onderzoek, didactisch onderzoek, dyslexie-onderzoek, dyslexie-screening, intelligentieonderzoek, hoogbegaafdheidonderzoek.

Vergoeding

Sinds 1 januari 2008 worden 8 sessies eerstelijnspsychologische zorg door de zorgverzekeraars vergoed vanuit het basispakket. U betaalt een eigen bijdrage van €10,00.

 

Met de meeste grote zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben, heeft u eveneens recht op vergoeding, maar in dat geval kan het zijn dat u een gedeelte zelf moet betalen. Indien u aanvullend verzekerd bent, kunt u, afhankelijk van uw pakket, nog een aantal extra sessies vergoed krijgen. Informeert u bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en voorwaarden. Diagnostiek wordt niet vergoed.

Uitgebreide informatie vind u op onze website: www.doppnijmegen.nl