Missie:

Het samenwerkingsverband “De KIDZ praktijk” levert met een enthousiast, professioneel multidisciplinair zorgteam op het kind afgestemde toegankelijke, laagdrempelige diagnostiek, behandeling en zorg dicht bij de leefomgeving van kinderen en hun ouders.

Wij (logopedie, kinderfysiotherapie, orthopedagogen, diëtiste) vormen samen een eerstelijns interdisciplinair samenwerkingsverband voor kinderen in de leeftijd van nul tot achttien jaar en hun ouders in de regio Gennep. We willen op een laagdrempelige manier integrale zorg dicht bij huis verlenen.

 

Onze kracht in de zorg die wij bieden kenmerkt zich door:

  • Het aanbieden van meerdere hulpvarianten zoals, screening, diagnostiek en behandeling ieder vanuit de eigen specialisatie.

 

  • Haar korte onderlinge communicatielijnen met verschillende verwijzers zoals huisartsen, leerkrachten van de basis- en middelbare school, leiding van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, specialisten in het ziekenhuis en revalidatiecentrum en collega’s uit het ziekenhuis.

 

  • Een inspirerende omgeving waar professionaliteit van de zorgaanbieders en de kwalitatief hoogwaardige zorgverlening voor het kind centraal staan.