Logopedie

 

Bij de logopedie kunt u terecht voor onderzoek, behandeling en advies als er een hulpvraag is die betrekking heeft op problemen in de communicatie, stemgebruik, eten en drinken, de mondmotorische vaardigheden,  de articulatie (uitspraak) en lees- en spellingsproblemen. De logopedist werkt volgens een behandelplan, waar nodig in overleg met de andere disciplines.

Werkwijze

De logopedische behandeling wordt gestart met een intake gesprek. Dit wordt gevolgd door een afname van gestandaardiseerde testen (mits dit mogelijk is) en/of observatie om een zo volledig beeld te verkrijgen van de communicatie (taalniveau en articulatie). Bij voedingsproblemen vindt er een observatie van het eten en drinken plaats. Aan ouders, leerkracht en evt. andere betrokkenen wordt informatie gevraagd hoe het kind communiceert in het dagelijkse leven.

Vergoeding en afspraken

Kinderen kunnen alleen in behandeling komen op verwijzing van een arts of specialist. Als u een afspraak wil maken kunt u bellen of mailen naar de logopediepraktijk (zie pagina contact). Logopedie valt in het basispakket en wordt daarom volledig vergoed, mits er een verwijzing is! In de praktijk zijn 2 logopedisten werkzaam. De praktijk is iedere dag geopend en op indicatie geven wij ook behandelingen aan huis (meestal bij preverbale logopedie).

U kunt uitgebreide informatie vinden op www.logopediegennep.nl

 

Behandelindicaties

 • Taalproblemen (bv. kleine woordenschat, onvoldoende zinsbouw, moeite met vertellen).
 • Articulatieproblemen (bv. onduidelijke spraak, bepaalde klanken niet kunnen vormen, slechte verstaanbaarheid bij heel jonge kinderen).
 • Afwijkende mondgewoonten (bv.open mond gedrag, duimen).
 • Stemklachten (bv. heesheid).
 • Ademhalingsproblemen.
 • Afwijkend slikken.
 • Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen (preverbale logopedie).
 • Onvloeiend spreken bij jonge kinderen.
 • Stotteren en broddelen.
 • Slissen en lispelen.
 • Problemen met auditieve vaardigheden (bijv. rijmen, auditieve analyse/synthese, auditief geheugen).
 • Auditieve verwerkingsproblemen.
 • Lees- en spellingsproblemen en dyslexie (*).

 

Janine Withaar Praktijkhoudster

Logopediste

 

Marieke Willems

Logopediste

(*) behandeling van dyslexie waarbij geen sprake is van onderliggende logopedische problematiek en er geen sprake is van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt niet vergoed vanuit de zorgverzekering

Voor meer informatie over de verschillende stoornissen kunt u kijken op www.logopedie.nl.

 

Preverbale logopedie

 

Preverbale logopedie wil zeggen: logopedie voor het spreken begint. De pre-logopedist heeft zich gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van baby's en (jonge) peuters op het gebied van drinken / eten en de communicatie.

 

Moeilijkheden rond het eten en drinken kunnen ontstaan door (mond) motorische, anatomische, neurologische, conditionele en/of sensorische problemen. Voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Problemen met drinken uit borst of fles waardoor verslikken, benauwdheid of weigeren van de voeding kunnen ontstaan.
 • Problemen met het eten van lepel.
 • Problemen met de overgang van vloeibare naar vaste voeding.
 • Problemen met drinken en eten door de mond tijdens of na sondevoeding.
 • (Vaak en veel) spugen.
 • Reflux.
 • (Veelvuldig) terugkomen van voeding door de neus.
 • Weigeren van voeding.
 • Niet of onvoldoende kunnen kauwen.
 • Overmatig kwijlen.

 

Zie ook de folder "eet en drinkstoornissen" NVLF en de website www.prelogopedie.nl