Kinderfysiotherapie:

Voor welke kinderen?

Kinderfysiotherapie is gericht op kinderen tussen 0 en 18 jaar die achterblijven of belemmerd zijn in hun motorische ontwikkeling.

 

Dit kan het gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houdings- en bewegingsapparaat. Bij elke leeftijd horen bepaalde vaardigheden. De kinderfysiotherapeut kan vaststellen of de motorische ontwikkeling van het kind vertraagd of afwijkend is.

Wat doet de kinderfysiotherapeut?

Het kind wordt geobserveerd en onderzocht om een beeld te krijgen van de motorische vaardigheden. Vaak wordt hierbij informatie ingewonnen bij ouders of verzorgers, verwijzend arts, school en eventueel anderen.

 

De hulpvraag van kind en ouders of verzorgers staat centraal. Afhankelijk van de conclusie uit de probleemanalyse stelt de kinderfysiotherapeut een behandelplan op. De behandeling verloopt spelenderwijs en gericht op de ontwikkeling. Kindgerichte oefeningen en speelmaterialen kunnen het plezier in bewegen vergroten en specifieke functies uitlokken.

 

In de loop van de behandeling kunnen zich nieuwe aspecten voordoen. Het kan dan noodzakelijk zijn samen te werken met andere disciplines.

Vergoeding en afspraken

Kinderen kunnen zonder verwijzing van een arts of specialist terecht. Kinderfysiotherapie valt in het basispakket en wordt volledig vergoed.

 

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen of mailen naar de praktijk voor kinderfysiotherapie (zie contact pagina). In de Praktijk voor Kinderfysiotherapie werken twee therapeuten. Op dezelfde locatie is ook een ergotherapeut gevestigd. De praktijk is iedere dag geopend. Wij werken op afspraak. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.kinderfysiotherapiegennep.nl

Kirsten Cornelis Kinderfysiotherapeute

Ryanne Hermsen Fysiotherapeute

Lieke van den Berg

Kindermanueel therapeut

Kind en ouders/verzorgers

De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders of verzorgers zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben ouders of verzorgers meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden. Baby’s en peuters tot twee jaar worden bij voorkeur thuis behandeld.

Enkele voorbeelden waarbij  kinderfysiotherapie zinvol kan zijn:

 • Voorkeurshouding/ asymmetrie (scheef hoofdje).
 • Opvallende motoriek of gedrag (houterig/ ongeconcentreerd/ ADHD/ angstig/ huilbaby/ billenschuiver/ tenenloper/ overgewicht).
 • Een te lage of te hoge spierspanning (Het slappe kind of veel overstrekken).
 • Een moeilijke start, bv. ten gevolge van problemen rondom de geboorte.
 • Hersenbeschadiging.
 • Orthopedische problemen (botbreuken , afwijkingen van gewrichten, overbeklasting).
 • Neurologische aandoeningen (syndromen, spierziekten).
 • Hart- en/of longafwijkingen.
 • Ademhalingsproblemen, bv. BPD en astma.
 • Sensomotorische ontwikkelingsachterstand.
 • Schrijfproblemen.
 • Houdingsafwijkingen, bv. scoliose en kyfose.
 • Ademhalingsproblemen.